GYERMEKPSZICHODRÁMA

A gyermekpszichodráma olyan csoportterápiás módszer, mely mesékre és szerepjátékra épül. A szerepjáték élménye a gyerekekben felszabadulást, örömet okoz. Csoporttevékenységünk célja, hogy a gyerekek képesek legyenek változatos szerepekbe beleélni magukat, hogy megvalósítsák egyéniségük eddig rejtett lehetőségeit, újfajta megoldási módokat próbáljanak ki.

A gyermekpszichodrámában a gyerekek egy mesés csodavilágban találják magukat, ahol bármi megtörténhet. A kreativitást serkentő csodavilágba merülés olyan eszköz, amely hozzásegíti a gyermeket énképének módosításához, életérzésének, életstílusának átalakításához, és az önállósodáshoz. A spontán játék felszabadítja a résztvevő gyermekek kreativitását, bővíti szerep-repertoárjukat, katartikus élményekhez juttatja őket, s ezáltal énerősítő, személyiségfejlesztő hatása van. A gyerekek lehetőséget kapnak arra, hogy új megoldási módokat próbáljanak ki eddig berögzült mintáik helyett, miközben örömüket lelik a közös alkotásban és játékban.

A gyerekpszichodrámában nem magyarázunk, nem vonunk le tanulságokat. Nem a konkrét tünetre fókuszálunk, az majd áttételesen, szimbolikusan fog megjelenni a gyerekek játékában és rajzaiban. A gyermeki rajz küszöb a kimondható és a tudatosan még nem vállalható tartalmak között. Közös ötletelés során születik meg a történet, melyben a gyermekek szerepet választanak maguknak. Majd megindul maga a játék, mely improvizációkon keresztül nyeri el egyszeri, megismételhetetlen formáját. A játék, mese irrealitása megnyugtatja a gyerekeket, így sokkal bátrabban mernek megnyilvánulni. Az átváltozást a jelmezek segítik, a beöltözés aktivizálja a fantáziaműködést is.

Kifejezetten ajánlott:

 • szorongó, félénk, visszahúzódó, önbizalmi gondok,

 • magatartási problémák esetén,

 • figyelmi-, tanulási nehézséggel

 • beilleszkedési és kapcsolatteremtési gondokkal

 •  problémakezelési nehézséggel küzdő gyermekek számára,

  testvérféltékenység, válás, veszteségek, traumák feldolgozására

Köszönjük az érdeklődést,sajnos jelenleg nincsen gyermekdráma csoportunk.

ALAPOZÓ TERÁPIA

Az Alapozó Terápia egy módszer a gyermeki idegrendszer mozgásos érzékszervi fejlesztésére. A központi idegrendszer érési folyamata és a mozgásfejlődés egymással szoros kapcsolatban van, ez biztosítja az értelem fejlődését. A tanulási nehézségek és zavarok megelőzésében nagy szerepe van a mozgásfejlesztésnek, ennek segítségével lehet hatni az idegrendszerre. A kognitív képességek fejlődése akkor lesz problémamentes, ha a gyermek probléma nélkül megy végig a kizárólagosan emberi mozgás-érzékszervi fejlődési soron. A terápia előtt fontos megnézni, hogy nem-e maradt ki valamelyik fejlődési szakasz. A terápia célja a nem megfelelő funkciók leépítése, a fejlődés helyes irányba terelése.

A terápia hatékony:

 • Nagycsoportos óvodás gyermekeknél (5 éven felüliek), akiknél mozgásügyetlenség, kialakulatlan kézdominancia van, vagy finommozgásos, grafomotoros elmaradás észlelhető.

 • Nagycsoportos óvodás gyermekeknél, akik beszédértése és beszédészlelése nem megfelelő

 • Óvodáskorú nagycsoportos gyermekeknél, akiknél súlyos beszédfejlődési zavar áll vagy állt fenn: megkésett beszédfejlődés, súlyos beszédhiba

 • Iskoláskorú diszlexiás, diszgráfiás gyermekeknél

 • Hiperaktivitás - és figyelemzavar esetén

A terápia ideje: 90 perc, hetente minimum kétszer, az eset súlyosságától függően.

A terápiát egy komplex mozgásvizsgálat előzi meg (kb. 2órás).

A terápia hatásai:

 • a gyermek nem adja fel a feladatot

 • kitartóbbá válik

 • képes egy dolognak többször nekifutni

 • írásképe összerendeződik

 • olvasása javul tartalmilag és minőségileg

 • önértékelése javul

 • nő a beszédbátorsága

 • beszédészlelés, beszédértés, és a beszéd alakilag javul

 • kialakul az oldali dominancia

 • megfelelő mozgáskoordináció, összerendezett mozgás

Nincsenek közelgő események
3500 Ft
-
 alkalom
3000 Ft
-
 90 perc